Program høsten 2018

Fredag 21 september.
Frode Fjellheim i Festsalen!
Vi øver «Vuelie» med komponisten.
Oppvarming 1730.
Øvelsen med Frode varer fra 1800 til 1900.
Kor 2.

Lørdag 22 september.
«Barnas verdensdag»
Oppmøte 1100.
Koret opptrer 1200.
Deretter solister.
Hold av formiddagen fram til 1400.
Kor 2.

Søndag 14 oktober.
Konsert i Ås kirke.
Hold av ettermiddagen fra 1700.
Konserten er i regi av Kari Solheim og Lions.
Kor 2.

Tirsdag 16 oktober klokka 1900.
Foreldremøte i Festsalen.
Korøvelsen går som normalt fram 1815.

Torsdag 25 oktober klokka 1800.
Huskonsert i Festsalen med vår eminente pianinist
Lorenzo Nardocci.
Sangsolister.

Lørdag 10 november.
Sangseminar også med ekstern instruktør.
1200 til 1700.
Festsalen.
Kor 2.

Tirsdag 27 november.
Huskonsert med Lorenzo Nardocci.
Festsalen. 1800.
Kor 2 OG Kor 1.

Torsdag 6 desember.
Kulturskolens egen Julekonsert i Ås kirke.
1800.
Kor 1 OG Kor2.
Oppmøte for Kor 2 i huset bak kirka 1630.
Kor 1 møter i kirka kl. 1700.

Torsdag 13.desember
Vi tenner våre lykter
Julekonsert i Langhus kirke kl. 19-20.30
Gunnar Halle, trompet

Program våren 2018

– Onsdag 9 mars: Noen kordeltakere får timer på Norges Musikkhøgskole.

– Lørdag 10 mars: Korseminar med lærere fra Norges musikkhøgskole.
Sted:Kulturskolen her i Ås. Fra klokka 1100 til 1500.

– Tirsdag 13 mars Foreldrekonsert og årsmøte.
Sted: Festsalen, kulturskolen. klokka 1900.

– Torsdag 15 mars: Opptreden for Akershus Fylkeskommune. Fagbrevutdeling. Sangsolister deltar.
Sted: Sandvika klokka 1800.

– Torsdag 22 mars. Huskonsert i Festsalen med Lorenzo. Sted:
Rom 303 i kulturskolebygningen. Klokka 18.00

– Søndag 15 april. Vårkonsert med Follo Kammerkor og Tom Wiklund.
Sted: Festsalen, Kulturskolen. Klokka 1800.

– Onsdag 18 april. Norges Musikkhøgskole . Klokka 1700 til 1900. Kristin Kjølberg

– Søndag 3 juni. Felleskor, Kulturskolene i Follo. Vitenparken Ås. Stort arrangement.

– Tirsdag 12 juni. Venne og familiekonsert i Festsalen, med Lorenzo Nardocci. Klokka 1800.

Program høsten 2017

– 7. til 12.august: «Sommersanguka» arrangeres av Ung i kor på Toneheim folkehøyskole.

– Lørdag 23 september; 1045 til 1330. «Barnas verdensdag».  Begge korgruppene deltar.

– Søndag 15 oktober: Opptreden i Ås kirke. Jostein grolid akkompagnerer.

– Torsdag 19 Oktober: Huskonsert i Festsalen klokka 1800. Kor 2 og sangsolister deltar. Oppmøte 1630.

– Tirsdag 21 November: Huskonsert i Festsalen, klokka 1800. Begge korgruppene, pluss sangsolister deltar.

– Torsdag 30 November: Øvelse med korps fram mot Nyttårskonserten! På ungdomsskolen. Oppvarming fra 1800, øvelse fra 1900.

– Torsdag 7 Desember, Julekonsert i Ås kirke klokka
1800.

– Fredag 15 Desember: Generalprøve på «Redd Barna» Julekonserten i Ås. Fra 1700.

Lørdag 16 Desember: «Redd Barna» konsert i Kulturhuset (Gamle kinoen). Oppmøte 1045.

– Lørdag 6 januar Nyttårskonsert Aud Max – Ås og Vestby musikkorps med Wenche Myhre og Anders Eljas.

 

Program våren 2017

 • 07. januar Nyttårskonsert på Aud Max m/ Rita Eriksen. Kor 2
 • 04.-05.februar Vintersanghelg. Kor 2
 • 16.februar Huskonsert med kor 2 og sangsolister sammen med Lorenzo og noen av hans
  elever.
 • 7. mars: Øvelse i kinoen til «Vår i vente», kor 1 og 2, fra kl. 18:00.
 • 10.-11.mars «Vår i vente»! Stor konsert i Kulturhuset! Begge grupper deltar. Generalprøve fredag 10. mars kl. 1700-20.00.To forestillinger lørdag kl. 15 og 17.30, samt
 • 4. april: Konsert på Moer sykehjem, kor 1 og 2.
 •  7 april «Palmefredag». Konsert i Ås kirke under ledelse av Lorenzo Nardocci., Kor 2.
 • 5. juni: Konsert i Festsalen på Kulturskolen, kor 1 og 2.
 • 8. juni: Rockekonsert i forbindelse med Åsmart’n.
 • 17 juni. Bryllupjobb. Kor 2.
 • Sommertur for kor 2 til Trondheim med blant annet konsert i Ila kirke.
 • 7. til 12.august: «Sommersanguka» arrangeres av Ung i kor på Toneheim folkehøyskole.

Aktiviteter høsten 2016

Søndag 16 oktober, seminar med Kjellaug Wik Mikkelsen i Festsalen på kulturskolen. Fra 1200 til 1645.

Torsdag 20 oktober klokka 1800 blir det Huskonsert. Her akkompagnerer Lorenzo, kun sangsolister deltar. Oppmøte 1600.

Onsdag 9 november Barbro og tre av jentene reiser til Norges Musikkhøgskole for seminar med Mona Julsrud. Seminaret er fra klokka 1700 til klokka 1900. Nærmere avtaler følger.

Søndag 20 november Gudstjeneste i Langhus kirke, hvor Lorenzo er organist. Hold av formiddagen. Dette blir en flott opplevelse! Oppmøte i kirka blir 0945. Nærmere info følger!

Tirsdag 22 november har vi Huskonsert sånn som i fjor, men egne sangsolister og begge korgruppene. Oppmøte 1600 for de eldste og 1730 for de yngste.

Lørdag 27 november er vi inviterte til Vestby Outlet for å synge. Dette er en fersk avtale, så hold av dagen. Nærmere info følger.

Vi kommer til å bli invitert til en øvelse med Ås og Vestby korps slik som tidligere år. Formodentlig første torsdagen i desember. Hold av kvelden fra 1800.

Torsdag 15 desember deltar vi på Kulturskolens egen julekonsert i Ås kirke.

Fredag 16, altså dagen etter, er det generalprøve før julekonsert – og lørdag 17 desember er det nok en gang julekonsert i regi av Espen Hermansen, til inntekt for Redd Barna, i Ås kino. Mer info om tider følger, men vi husker fra tidligere år at vi må holde av fredagen fra 1700, og være tilstede i Kulturhuset hele lørdagen fra 1100. NB! Begge gruppene deltar.

Etter Nyttår er vi igjen bedt med på være med på Nyttårskonserten med Ås og Vestby musikkorps
7. januar i Aud Max, så det blir stas!