Aktiviteter andre halvår 2015

Fredag 30.10.: Allehelgenskonsert i Ås kirke kl 18.00. Begge grupper deltar. Oppmøte for de eldste: 16.30. Oppmøte for de yngste: 17.15. Antrekk: Pyntet. De yngste i hvite kjoler som sist. De eldste i gyldne farger. Husk pene sko.

 

Tirsdag 17.11.: Huskonsert i Festsalen kl 18.00. Begge grupper deltar. Informasjon om oppmøte kommer senere.

 

Mandag 30.11.: Huskonsert i Festsalen kl 18.00. De eldste deltar. Informasjon om oppmøte kommer senere.

 

Torsdag 03.12.: Øvelse til Nyttårskonserten med Ås og Vestby korps. Viktig øvelse. Kun de eldste deltar. Informasjon om tidspunkt og sted kommer senere.

 

Torsdag 10.12.: Kulturskolens julekonsert i Ås kirke. Begge grupper deltar. Informasjon om oppmøte og antrekk kommer senere.

 

Fredag 18.12.: Generalprøve til Julekonserten i Ås. Begge grupper deltar. Informasjon om tidspunkt og oppmøtested kommer senere.

 

Lørdag 19.12.: Julekonserten i Ås. Hold av hele dagen. Gjelder begge grupper. Informasjon om tidspunkter, steder og antrekk kommer senere.