AKTIVITETER UTOVER FASTE ØVELSER VÅREN 2016

MANDAG 6. JUNI
18.00 – Korkonsert med kor 2 i Festsalen. Oppmøte på sangrommet 1630.

Denne konserten blir Generalprøve før Tallinnkonserter. Antrekk: pyntet.

TIRSDAG 7. JUNI
18.00 – Rockekonsert for kor og solister i samarbeid med Svein Erik Ånestad Martinsen og hans elever. Dette kan bli gøy! Fokus på tung 70talls rock.

LØRDAG 11. JUNI
Folkemusikklørdag for kor 1 i samarbeid med Elisabeth Olhans og hennes elever. Hold av hele dagen Kor 1! Vi skal utabygds. Mer detaljer info følger.

TIRSDAG 14. JUNI
Felles avslutning for begge grupper i Festsalen klokka 1800. Velkommen til alle foreldre!

Nb! TIRSDAG 21. JUNI OG MANDAG 27. JUNI
18.00 – Oppvarming til Tallinntur i Festsalen.

FREDAG 12 og LØRDAG 13 august.
Overnattingstur til Romerike Folkehøgskole for kor 1. (Forutsatt at vi får med to frivillige foreldre som reiseledere.)