Program høsten 2017

– 7. til 12.august: «Sommersanguka» arrangeres av Ung i kor på Toneheim folkehøyskole.

– Lørdag 23 september; 1045 til 1330. “Barnas verdensdag”.  Begge korgruppene deltar.

– Søndag 15 oktober: Opptreden i Ås kirke. Jostein grolid akkompagnerer.

– Torsdag 19 Oktober: Huskonsert i Festsalen klokka 1800. Kor 2 og sangsolister deltar. Oppmøte 1630.

– Tirsdag 21 November: Huskonsert i Festsalen, klokka 1800. Begge korgruppene, pluss sangsolister deltar.

– Torsdag 30 November: Øvelse med korps fram mot Nyttårskonserten! På ungdomsskolen. Oppvarming fra 1800, øvelse fra 1900.

– Torsdag 7 Desember, Julekonsert i Ås kirke klokka
1800.

– Fredag 15 Desember: Generalprøve på “Redd Barna” Julekonserten i Ås. Fra 1700.

Lørdag 16 Desember: “Redd Barna” konsert i Kulturhuset (Gamle kinoen). Oppmøte 1045.

– Lørdag 6 januar Nyttårskonsert Aud Max – Ås og Vestby musikkorps med Wenche Myhre og Anders Eljas.