Program høsten 2017

- 7. til 12.august: «Sommersanguka» arrangeres av Ung i kor på Toneheim folkehøyskole.

- Lørdag 23 september; 1045 til 1330. «Barnas verdensdag».  Begge korgruppene deltar.

- Søndag 15 oktober: Opptreden i Ås kirke. Jostein grolid akkompagnerer.

- Torsdag 19 Oktober: Huskonsert i Festsalen klokka 1800. Kor 2 og sangsolister deltar. Oppmøte 1630.

- Tirsdag 21 November: Huskonsert i Festsalen, klokka 1800. Begge korgruppene, pluss sangsolister deltar.

- Torsdag 30 November: Øvelse med korps fram mot Nyttårskonserten! På ungdomsskolen. Oppvarming fra 1800, øvelse fra 1900.

- Torsdag 7 Desember, Julekonsert i Ås kirke klokka
1800.

- Fredag 15 Desember: Generalprøve på «Redd Barna» Julekonserten i Ås. Fra 1700.

Lørdag 16 Desember: «Redd Barna» konsert i Kulturhuset (Gamle kinoen). Oppmøte 1045.

- Lørdag 6 januar Nyttårskonsert Aud Max – Ås og Vestby musikkorps med Wenche Myhre og Anders Eljas.