Program høsten 2017

Program  for høsten er under utarbeidelse, foreløpige datoer:

- 7. til 12.august: «Sommersanguka» arrangeres av Ung i kor på Toneheim folkehøyskole.

- Nyttårskonsert Aud Max – Ås og Vestby musikkorps med artister.