Program høsten 2018

Fredag 21 september.
Frode Fjellheim i Festsalen!
Vi øver “Vuelie” med komponisten.
Oppvarming 1730.
Øvelsen med Frode varer fra 1800 til 1900.
Kor 2.

Lørdag 22 september.
“Barnas verdensdag”
Oppmøte 1100.
Koret opptrer 1200.
Deretter solister.
Hold av formiddagen fram til 1400.
Kor 2.

Søndag 14 oktober.
Konsert i Ås kirke.
Hold av ettermiddagen fra 1700.
Konserten er i regi av Kari Solheim og Lions.
Kor 2.

Tirsdag 16 oktober klokka 1900.
Foreldremøte i Festsalen.
Korøvelsen går som normalt fram 1815.

Torsdag 25 oktober klokka 1800.
Huskonsert i Festsalen med vår eminente pianinist
Lorenzo Nardocci.
Sangsolister.

Lørdag 10 november.
Sangseminar også med ekstern instruktør.
1200 til 1700.
Festsalen.
Kor 2.

Tirsdag 27 november.
Huskonsert med Lorenzo Nardocci.
Festsalen. 1800.
Kor 2 OG Kor 1.

Torsdag 6 desember.
Kulturskolens egen Julekonsert i Ås kirke.
1800.
Kor 1 OG Kor2.
Oppmøte for Kor 2 i huset bak kirka 1630.
Kor 1 møter i kirka kl. 1700.

Torsdag 13.desember
Vi tenner våre lykter
Julekonsert i Langhus kirke kl. 19-20.30
Gunnar Halle, trompet