Syng med oss

Er du mellom 8 og 18 år og har lyst til å synge i kor? Eller kjenner du noen som har lyst til å begynne i kor? Da kan Ås barne- og ungdomskor være stedet. Ta kontakt med dirigent Barbro Grenersen, tlf. 41 50 00 19

Vi øver i Festsalen på Kulturskolen i Ås, Åsgård – gamle banken:

Mandag kl. 14.45 – 15.45:
– Kor 1 er for sangere fra 8 år og opp til 7. klasse.
Oppstart 11. september

Tirsdag kl. 18.45-20.30:
– Kor 2 er for sangere fra 8. klasse og opp til 18 år.
Oppstart: 22. august

Øvingstider                                Mer informasjon                                Vedtekter