Kontakt

Dirigent:
Barbro Grenersen. Tlf. 41500019. E-post: barbro.grenersengetmail.no
Styreleder:
Julia Spetz E-post: julia@frontmed.no      
Sekretær:
Line Koldsø Pedersen  Epost: eikeveien3a@gmail.com
Kasserer:
Sven R. Odenmarck Epost: sven-roar.odenmarck@nibio.no
Styremedlem:
Anja Amundstad anjaamundstad@gmail.com
Web-ansvarlig: Anne Eid tlf. 95808374 eidtun@yahoo.no
Epost til hele styret + dirigenten kan sendes ved å benytte styretungkor.no

      Post til koret kan sendes til styrelederen

Ås barne- og ungdomskor v/ Julia Spetz
Betalinger til koret (ikke kontingent) gjøres til konto: 97911056295
Ås barne- og ungdomskor v/ Sven R. Odenmarck
Husk å skrive hva beløpet gjelder og eventuelt koristens navn.
Facebook
Ås barne- og ungdomskors Facebook-gruppe

       Historikk: De gamle nettsidene http://ungkor.no/Old/index.html).